Kurs GTR296

Management och marknadsföring av upplevelser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Denna kurs behandlar upplevelser och utveckling av upplevelser, i turismsammanhang. Skillnaderna mellan turismprodukter, tjänster och upplevelser kommer att diskuteras. Samskapandet av turism och upplevelser i relationer mellan turister och andra kommer vidare att belysas. Betydelsen av konstruktion och design kommer att behandlas och kopplas till hur meningsfulla och minnesvärda upplevelser kan skapas. Meningsfulla turismupplevelser diskuteras under kursen som ett sätt att påverka människors beteende. Detta område behandlas därefter genom att belysa hållbarhetsbegreppet och kopplingen mellan förändringar i beteende och upplevelser av meningsfullhet. Kursens innehåll knyts ihop genom att konsekvenserna av nuvarande och framtida teknik inom upplevelseproduktion behandlas.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 30 hp inom programmet International Tourism Management eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36M8
Huvudområde: