Kurs GTR296

Management och marknadsföring av upplevelser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Denna kurs behandlar upplevelser och utveckling av upplevelser, i turismsammanhang. Skillnaderna mellan turismprodukter, tjänster och upplevelser kommer att diskuteras. Samskapandet av turism och upplevelser i relationer mellan turister och andra kommer vidare att belysas. Betydelsen av konstruktion och design kommer att behandlas och kopplas till hur meningsfulla och minnesvärda upplevelser kan skapas. Meningsfulla turismupplevelser diskuteras under kursen som ett sätt att påverka människors beteende. Detta område behandlas därefter genom att belysa hållbarhetsbegreppet och kopplingen mellan förändringar i beteende och upplevelser av meningsfullhet. Kursens innehåll knyts ihop genom att konsekvenserna av nuvarande och framtida teknik inom upplevelseproduktion behandlas.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp inom programmet International Tourism Management
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EXX
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 17 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig