Kurs ASK22G

Transnationell integration och nationell fragmentering

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade teoretiska och empiriska kunskaper om regionala och nationella integrations- och desintegrationsprocesser, genom att tillämpa och problematisera centrala begrepp som nationalstat, secession, nationalism och regionalt samarbete
  • visa förmåga att självständigt kartlägga kunskapsläget inom forskningsfälten samt identifiera och kritiskt reflektera över metoder som är dominerarade inom forskningen
  • självständigt formulera forskningsproblem inom de för kursen aktuella forskningsfälten samt argumentera för en för problemet lämplig metod.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v40, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 180 hp på grundnivå, varav 90 hp inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap eller motsvarande kunskaper, varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap, samt engelska B/6 från gymnasiet
Anmälningskod:
HDA-H3526
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.