Kurs NA1003

Finansiell ekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

Kursen innehåller följande moment:
  • Introduktion till finansiella marknader och nuvärdes- metoden för värdering av finansiella tillgångar.
  • Riskbegreppet och konsekvenser av implementering av risk i värderingsmodellerna.
  • Portföljteori och ”Capital Asset Pricing Model (CAPM)”.
  • Analys av kapitalkostnad och kapitalstruktur på basis av Miller & Modigliani proposition 1 och 2
  •  Optionsvärdering och användande av Black & Scholes formel.
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 7,5 högskolepoäng vardera i mikroekonomi och makroekonomi på grundnivå 1
Anmälningskod:
HDA-V375W
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.