Kurs NA1003

Finansiell ekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Kursen innehåller följande moment:
  • Introduktion till finansiella marknader och nuvärdes- metoden för värdering av finansiella tillgångar.
  • Riskbegreppet och konsekvenser av implementering av risk i värderingsmodellerna.
  • Portföljteori och ”Capital Asset Pricing Model (CAPM)”.
  • Analys av kapitalkostnad och kapitalstruktur på basis av Miller & Modigliani proposition 1 och 2
  •  Optionsvärdering och användande av Black & Scholes formel.
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 7,5 hp vardera i mikroekonomi och makroekonomi på grundnivå
Anmälningskod:
HDA-V3EDF
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig