Kurs NA1003

Finansiell ekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Kursen innehåller följande moment:
 • Introduktion till finansiella marknader och nuvärdes- metoden för värdering av finansiella tillgångar.
 • Riskbegreppet och konsekvenser av implementering av risk i värderingsmodellerna.
 • Portföljteori och ”Capital Asset Pricing Model (CAPM)”.
 • Analys av kapitalkostnad och kapitalstruktur på basis av Miller & Modigliani proposition 1 och 2
 •  Optionsvärdering och användande av Black & Scholes formel.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • 7,5 hp vardera i mikroekonomi och makroekonomi på grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3GPU
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 23, 2024

Kursen innehåller följande moment:
 • Introduktion till finansiella marknader och nuvärdes- metoden för värdering av finansiella tillgångar.
 • Riskbegreppet och konsekvenser av implementering av risk i värderingsmodellerna.
 • Portföljteori och ”Capital Asset Pricing Model (CAPM)”.
 • Analys av kapitalkostnad och kapitalstruktur på basis av Miller & Modigliani proposition 1 och 2
 •  Optionsvärdering och användande av Black & Scholes formel.
Startar och slutar:
vecka 23, 2024 - vecka 32, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • 7,5 hp vardera i mikroekonomi och makroekonomi på grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3J9Y
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 36, 2024

Kursen innehåller följande moment:
 • Introduktion till finansiella marknader och nuvärdes- metoden för värdering av finansiella tillgångar.
 • Riskbegreppet och konsekvenser av implementering av risk i värderingsmodellerna.
 • Portföljteori och ”Capital Asset Pricing Model (CAPM)”.
 • Analys av kapitalkostnad och kapitalstruktur på basis av Miller & Modigliani proposition 1 och 2
 •  Optionsvärdering och användande av Black & Scholes formel.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • 7,5 hp vardera i mikroekonomi och makroekonomi på grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3J9X
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig