Kurs NA1003

Finansiell ekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Kursen innehåller följande moment:
  • Introduktion till finansiella marknader och nuvärdes- metoden för värdering av finansiella tillgångar.
  • Riskbegreppet och konsekvenser av implementering av risk i värderingsmodellerna.
  • Portföljteori och ”Capital Asset Pricing Model (CAPM)”.
  • Analys av kapitalkostnad och kapitalstruktur på basis av Miller & Modigliani proposition 1 och 2
  •  Optionsvärdering och användande av Black & Scholes formel.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 7,5 högskolepoäng vardera i mikroekonomi och makroekonomi på grundnivå 1
Anmälningskod:
HDA-H32MQ
Huvudområde: