Kurs NA1040

Grundläggande samhällsekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

Kursen börjar med ett mikroekonomiskt perspektiv genom att diskutera behovet av hushållning med knappa resurser, utbud, efterfrågan och marknadsjämvikt och olika markandsformer. Sedan tas internationell handel och dess betydelse för Sveriges ekonomi upp. I ett makroekonomiskt perspektiv diskuteras ekonomisk tillväxt, arbetslöshet och inflation, finanspolitik och penningpolitik. Den svenska ekonomins utveckling under senaste 100 åren tas också upp .
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V36Z3
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig