Kurs NA1040

Grundläggande samhällsekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Kursen börjar med ett mikroekonomiskt perspektiv genom att diskutera behovet av hushållning med knappa resurser, utbud, efterfrågan och marknadsjämvikt och olika markandsformer. Sedan tas internationell handel och dess betydelse för Sveriges ekonomi upp. I ett makroekonomiskt perspektiv diskuteras ekonomisk tillväxt, arbetslöshet och inflation, finanspolitik och penningpolitik. Den svenska ekonomins utveckling under senaste 100 åren tas också upp .
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V342P
Huvudområde: