Kurs NA1040

Grundläggande samhällsekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Nationalekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för hur samhällsekonomin, i synnerhet den svenska ekonomin, fungerar och hur ekonomisk politik bedrivs.
  • redogöra för grundläggande ekonomiska samband.
  • tillämpa ekonomisk teori för analys av samhällsekonomiska problem på en grundläggande nivå.