Kurs RV1002

Associationsrätt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- visa god kunskap om och förståelse för de lagar och den rättspraxis som gäller för olika associationsformer
- identifiera och lösa juridiska problem rörande associationer
- förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen av olika associationer