Utbildningsprogram SMINA

Magisterprogram i nationalekonomi

Lär dig vikten av ekonomisk politik och dess effekter på samhället i detta program som fokuserar på tillämpad mikroekonomisk analys och som ger dig färdigheter att integrera ekonomisk teori och metoder i professionella sammanhang.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Programmet fokuserar på tillämpad ekonomisk analys. Samtliga kurser och all handledning ges på engelska. Du lär dig förvärva verktyg för ekonomisk analys och kunna tillämpa dessa på offentligt och privat beslutsfattande. Du kommer att utveckla avancerade färdigheter i form av en god kunskap i ekonomisk teori, särskilt mikroekonomisk teori och kvantitativa metoder, för att kunna förstå och analysera ekonomiska problem.

För mer information om programmet, se Master Programme in Economics (webbsida på engelska).

Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H389F
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen i Nationalekonomi eller Matematik omfattande minst 180 högskolepoäng eller ett ingenjörsprogram med kvantitativ eller matematisk inriktning. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Stängd för sen anmälan
Tillfällen
Hösten 2022
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3AY9
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen i Nationalekonomi eller Matematik omfattande minst 180 högskolepoäng eller ett ingenjörsprogram med kvantitativ eller matematisk inriktning. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Catia Cialani