Utbildningsprogram SMNEA

Magisterprogram i nationalekonomi

Lär dig vikten av ekonomisk politik och dess effekter på samhället i detta program som fokuserar på tillämpad mikroekonomisk analys och som ger dig färdigheter att integrera ekonomisk teori och metoder i professionella sammanhang.
60 högskolepoäng Avancerad nivå