Kurs NA3008

Matematik för ekonomisk statisk analys

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Kursen tar upp koncept som mängder, funktioner, gränsvärde, kontinuitet, linjära modeller och matris algebra, deriveringsregler av funktioner med en eller flera oberoende variabler som behövs vid statisk optimering. Kursen behandlar också grundläggande integralkalkyl.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kunskaper motsvarande kandidatexamen i nationalekonomi. Studenter som är registrerade på One-year Master’s programme in Economics eller annat master’s program vid Institutionen för Ekonomi och samhälle är också behöriga att läsa kursen efter särskild prövning.
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EYC
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig