Utbildningsprogram SBMPG

Business Managementprogrammet - Kandidatprogram i företagsekonomi

Business Management ger dig en företagsekonomisk utbildning helt på distans vilket gör det möjligt att studera från den plats just du befinner dig. Utbildningen fokuserar mot ledarskaps-, strategi- och tjänsteutveckling inom delområdena organisation och marknadsföring.
180 högskolepoäng Grundnivå

Business Management ger dig förutsättningar att arbeta med alla typer av frågor som rör företag och företagande samt samhällsekonomiska analyser. Det gäller oavsett om du vill bli egen företagare eller anställd vid något företag eller organisation i privat eller offentlig sektor.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen arbetar vi med att göra bedömningar inom det företagsekonomiska området med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter såsom hållbar utveckling, internationalisering, jämställdhet och mångfald. Business Management präglas av att teoretiska perspektiv varvas med praktiska tillämpningar – allt för att du som student ska vara väl förberedd för kommande arbetsliv.

Programmets första år introducerar ämnena företagsekonomi och nationalekonomi och dess kurser kompletterar varandra så att studenterna ges en djupare och bredare förståelse för ekonomi. Under andra året fortsätter studenterna att läsa företagsekonomi men även kurser i rättsvetenskap och statistik. Programmets tredje år ger en fördjupning inom företagsekonomins delämnesområden organisation och marknadsföring med fokus på affärs- och organisationsutveckling. Den avslutande terminen innebär en succesiv fördjupning av de teoretiska och metodologiska kunskaperna inom företagsekonomiämnet, bland annat genom ett examensarbete.

Programmets kurser

Kurserna anges i bokstavsordning och inte i den ordning de läses.

 

År 1

 • Ekonomistyrning A 7,5 hp
 • Extern redovisning A 7,5 hp
 • Finansiella marknader och penningpolitik 7,5 hp
 • Internationell ekonomi 7,5 hp
 • Makroekonomi introduktion 7,5 hp
 • Marknadsföring A 7,5 hp  
 • Mikroekonomi introduktion 7,5 hp
 • Organisation A 7,5 hp

År 2

 • Ekonomistyrning B 7,5 hp  
 • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp
 • Marknadsföring B 7,5 hp  
 • Organisation B 7,5 hp  
 • Redovisning B 7,5 hp  
 • Statistik för ekonomer 7,5 hp
 • Vetenskap och metod I 7,5 hp  

År 3

 • Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 15 hp  
 • Företagsekonomi C 7,5 hp  
 • Hållbar företagsstrategi 7,5 hp
 • Ledning och marknadsföring i tjänsteföretag 7,5 hp
 • Organisationsförändring och ledarskap 7,5 hp
 • Vetenskap och metod II 7,5 hp  
 • Valfri kurs, 7,5 hp inom samhällsvetenskap, juridik eller språk

Kontakt med arbetslivet

Du kommer genom hela utbildningen komma i kontakt med näringslivet och dess företrädare i till exempel inlämningsarbeten och vid gästföreläsningar. Genom Högskolans nära samarbete med intressenter i omvärlden säkerställs att utbildningens upplägg och innehåll ständigt är aktuell och relevant.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid något av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats utomlands. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2–12 månaders praktik utomlands är meriter som många arbetsgivare välkomnar. Praktik utomlands kan du göra under sommaren mellan terminerna eller direkt efter sista terminen. 

Vad blir du efter utbildningen?

Business Management är en bred utbildning som förbereder för yrken som t.ex. ekonomichef, marknadschef, HR-chef, egenföretagare, handläggare och utredare. Vi hjälper dig att förstå hur företag och organisationer fungerar och ger dig de verktyg du behöver för att vara med och utveckla deras verksamheter.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Ekonomer går mot en god arbetsmarknad de närmaste åren.

Examen

Ekonomie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi.

Studera vidare

Du har möjlighet att läsa ett fjärde år och därigenom erhålla en Magisterexamen i företagsekonomi.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H3K42
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
17 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig