Kurs GPA32E

Kollektiva lärprocesser och lärande organisation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 40, 2023

Kursens modul ett behandlar olika perspektiv på lärande i organisationer som ett kognitivt och organisatoriskt, pedagogiskt och ett socialt-kulturellt perspektiv. Olika förutsättningar för lärande i organisationer på individ-, grupp- och organisationsnivå diskuteras, samt hur lärande på de olika nivåerna kan främjas. Hur kollektiva lärprocesser kan organiseras samt hur chefer och organisationer kan stödjas i detta arbete diskuteras. Även olika roller som chefens, medarbetarens, samtalsledarens och facillitatorns roll för att främja lärande berörs.

Inom modul två tillämpar studenterna olika förhållningssätt och metoder för att främja kollektivt lärande.

Startar och slutar:
vecka 40, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp inom Personal och arbetsliv
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FXD
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet