Annika Vänje

Personlig presentation av Annika Vänje

Universitetslektor arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Docent teknik och hälsa, förändringsledning och genus
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Undervisning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer