Annika Vänje

Personlig presentation av Annika Vänje

Professor Arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Annika Vänjes forskning har under de senaste åren behandlat arbetsmiljö och genus utifrån ett organisationsperspektiv. Fokus har varit på könssegregerade verksamheter inom såväl kommunal som privat sektor. De metodologiska ansatserna har varit interaktiva och aktionsinriktade.

 

Andra profilsidor

Bakgrund

Annika Vänje är docent i teknik och hälsa vid Kungl tekniska högskolan (KTH) och har en doktorsexamen i arbetsvetenskap - industriell produktionsmiljö vid Luleå tekniska universitet. 

Undervisning

Annika undervisar framförallt om arbetsorganisation och arbetsmiljö utifrån olika perspektiv for studenter på personal- och arbetslivsprogrammet. Därutöver är hon huvudhandledare för doktorand Suzanne Millmark vid arbetsvetenskap, Karlstad universitet, som arbetar med en avhandling om Inkluderande arbetsmiljö vid distansarbete utifrån perspektiven funktionshinder, kön och etnicitet.

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer