Utbildningsprogram SEPGR

Ekonomprogrammet

Ekonomer behövs i alla organisationer – både i företag och i offentlig förvaltning. I Dalarna finns en stark efterfrågan på dig som gått en ekonomutbildning. Ekonomprogrammet ger dig en bred utbildning med många framtida och spännande karriärmöjligheter, till exempel marknadschef eller revisor.
180 högskolepoäng Grundnivå

Ekonomprogrammet är till för dig som i framtiden vill arbeta med alla frågor som rör företag och företagande. Vi hjälper dig att förstå hur företag och organisationer fungerar och styrs. Du får de verktyg du behöver för att vara med och utveckla deras verksamheter. Denna utbildning är formad efter näringslivets behov och krav på en ekonom.

Utbildningen ger en kandidatexamen i företagsekonomi. Arbetsmarknaden är god – även regionalt och att du kommer i kontakt med näringslivet under hela utbildningen, genom arbeten och gästföreläsare. Programmet erbjuder möjligheten att till viss del fritt välja kurser efter eget intresse även utanför området företagsekonomi. Inom den valfria delen erbjuds bland annat en praktikkurs.

Enligt Civilekonomerna är det relativt lätt för personer med examen i ekonomiska ämnen att få det första jobbet. Fyra av tio har arbete innan avslutad utbildning. Inom sex månader efter examen har nio av tio fått arbete.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens första två år läser alla studenter till övervägande del samma grundkurser. Under det tredje året specialiserar du dig.

De första åren innefattar grundkurser inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning samt kurser i nationalekonomi, statistik och juridik. Under det tredje året väljer du inriktning mot redovisning, marknadsföring eller organisation. Kurserna knyts samman för att du bättre ska förstå företags och organisationers verksamhet i sin helhet. Under utbildningen löses många övningar och uppgifter i direkt kontakt med företag och organisationer, vilket ger en god känsla och insikt i det praktiska arbetet som ekonom.

Inför det tredje året väljer du inriktning mot någon av följande tre specialiseringar:

  • Verksamhetsstyrning/redovisning
  • Organisation
  • Marknadsföring

Utbildningen avslutas med ett examensarbete. För de som väljer redovisningsinriktningen är programmet anpassat för Revisorsinspektionens krav på teoretisk utbildning.

Kontakt med arbetslivet

Du kommer genom hela utbildningen komma i kontakt med näringslivet, dels i arbeten, men också genom gästföreläsningar. Genom högskolans nära samarbete med intressenter i omvärlden säkerställs att utbildningens upplägg och innehåll ständigt är aktuell och relevant. Du kommer i kontakt med olika företrädare för näringslivet, vilka deltar som gästföreläsare och inspiratörer. Den femte terminen utgörs av valfria kurser för inriktningarna marknadsföring och organisation där även en praktikkurs erbjuds. Den femte terminen är också anpassad för att kunna ersättas med utlandsstudier.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Kurserna anges i bokstavsordning och inte i den ordning de kommer att läsas.

- Ekonomistyrning A, 7,5 hp
- Ekonomistyrning B,7,5 hp 
- Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi, 15 hp
- Extern redovisning A, 7,5 hp
- Företagsekonomi C 7,5 hp
- Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 
- Makroekonomi introduktion, 7,5 hp 
- Marknadsföring B, 7,5 hp 
- Mikroekonomi introduktion 7,5 hp 
- Redovisning B, 7,5 hp 
- Organisation B, 7,5 hp 
- Organisation och marknadsföring A, 15 hp 
- Statistik för ekonomer 7,5 hp
- Vetenskap och metod I, 7,5 hp
- Vetenskap och metod II, 7,5 hp 

Valfria kurser om 45 hp

Studenter som vill uppnå kraven för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi läser istället för 15 hp valfria kurser:
- Internationell ekonomi, 7,5 hp 
- Finansiella marknader och penningpolitik, 7,5 hp

Studenter som vill uppnå revisorsinspektionens formella krav för auktorisation rekommenderas att ersätta Marknadsföring B med:
- Associationsrätt, 7,5 hp 

Studenter som vill uppnå revisorsinspektionens formella krav för auktorisation rekommenderas att läsa följande kurser istället för 30 hp valfria kurser:
- Koncernredovisning och revision 7,5 hp 
- Beskattningsrätt, 15 hp 
- Obeståndsrätt, 7,5 hp 

Vad blir du efter utbildningen?

Ekonomprogrammet är en bred utbildning som förbereder för yrken som ekonomichef, marknadschef, HR-chef, handläggare, utredare och analytiker. Vi hjälper dig att förstå hur företag och organisationer fungerar och ger dig de verktyg du behöver för att vara med och utveckla deras verksamheter.

Utbildningen leder till en rad olika yrken både inom privat och offentlig sektor. Du kan bland annat söka jobb som ekonomichef, controller, inköpare och marknadsförare. En karriär inom bank-, finans- och försäkringssektorn är en ytterligare möjlighet. Revisor eller konsult är andra yrkesbanor du kan välja.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Ekonomer går mot en god arbetsmarknad de närmaste åren. Även regionalt kan ekonomer räkna med en god arbetsmarknad. Eftersom ekonomer finns i alla branscher påverkas de olika av konjunktursvängningar. De som arbetar inom finanssektor är känsliga för konjunkturen, medan de som arbetar inom redovisning är mindre känsliga.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi. De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan erhålla ekonomie kandidatexamen.

Studera vidare

Du har möjlighet att läsa ett fjärde år och därigenom erhålla en Magisterexamen i företagsekonomi.

Senast granskad: