Utbildningsprogram SENGR

Ekonomprogrammet

Ekonomer behövs i alla organisationer – både i företag och i offentlig förvaltning. I Dalarna finns en stark efterfrågan på dig som gått en ekonomutbildning. Ekonomprogrammet ger dig en bred utbildning med många framtida och spännande karriärmöjligheter, till exempel marknadschef eller revisor.
180 högskolepoäng Grundnivå

Ekonomprogrammet är till för dig som i framtiden vill arbeta med alla frågor som rör företag och företagande. Vi hjälper dig att förstå hur företag och organisationer fungerar och styrs. Du får de verktyg du behöver för att vara med och utveckla deras verksamheter. Denna utbildning är formad efter näringslivets behov och krav på en ekonom och vid flera tillfällen bjuds studenterna in till att träffa representanter från arbetslivet. 

Programmet erbjuder möjligheten att till viss del fritt välja kurser efter eget intresse även utanför området företagsekonomi. Inom den valfria delen erbjuds bland annat en praktikkurs. Utbildningen ger en kandidatexamen i företagsekonomi.

Enligt Civilekonomerna är det relativt lätt för personer med examen i ekonomiska ämnen att få det första jobbet. Fyra av tio har arbete innan avslutad utbildning. Inom sex månader efter examen har nio av tio fått arbete.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens första två år läser alla studenter till övervägande del samma grundkurser. Under det tredje året specialiserar du dig.

De första åren innefattar grundkurser inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning samt kurser i nationalekonomi, statistik och juridik. Under det tredje året väljer du inriktning mot redovisning, marknadsföring eller organisation. Kurserna knyts samman för att du bättre ska förstå företags och organisationers verksamhet i sin helhet. Under utbildningen löses många övningar och uppgifter i direkt kontakt med företag och organisationer, vilket ger en god känsla och insikt i det praktiska arbetet som ekonom.

Inför det tredje året väljer du inriktning mot någon av följande tre specialiseringar:

  • Verksamhetsstyrning/redovisning
  • Organisation
  • Marknadsföring

Utbildningen avslutas med ett examensarbete. För de som väljer redovisningsinriktningen är programmet anpassat för Revisorsinspektionens krav på teoretisk utbildning.

Kontakt med arbetslivet

Genom högskolans nära samarbete med intressenter i omvärlden säkerställs att utbildningens upplägg och innehåll är aktuellt och relevant. Vid flera tillfällen bjuds du in till att träffa olika företrädare för arbetslivet, vilka deltar som gästföreläsare och inspiratörer. Den femte terminen utgörs av valfria kurser för inriktningarna marknadsföring och organisation där även en praktikkurs erbjuds. Den femte terminen är också anpassad för att kunna ersättas med utlandsstudier.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Ekonomprogrammet är en bred utbildning som förbereder för yrken som ekonomichef, marknadschef, HR-chef, handläggare, utredare och analytiker. Vi hjälper dig att förstå hur företag och organisationer fungerar och ger dig de verktyg du behöver för att vara med och utveckla deras verksamheter.

Utbildningen leder till en rad olika yrken både inom privat och offentlig sektor. Du kan bland annat söka jobb som ekonomichef, controller, inköpare och marknadsförare. En karriär inom bank-, finans- och försäkringssektorn är en ytterligare möjlighet. Revisor eller konsult är andra yrkesbanor du kan välja.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Ekonomer går mot en god arbetsmarknad de närmaste åren. Även regionalt kan ekonomer räkna med en god arbetsmarknad. Eftersom ekonomer finns i alla branscher påverkas de olika av konjunktursvängningar. De som arbetar inom finanssektor är känsliga för konjunkturen, medan de som arbetar inom redovisning är mindre känsliga.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi. De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan erhålla ekonomie kandidatexamen.

Studera vidare

Du har möjlighet att läsa ett fjärde år och därigenom erhålla en Magisterexamen i företagsekonomi.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3G2Q
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Carina Holmgren