Utbildningsprogram SEMPG

Ekonomprogrammet

Ekonomer behövs i alla organisationer - både företag och i offentlig förvaltning. I Dalarna finns en stark efterfrågan på dig som gått en ekonomutbildning. Ekonomprogrammet ger dig en bred utbildning med många framtida och spännande karriärmöjligheter, till exempel marknadschef eller revisor.
180 högskolepoäng Grundnivå

Programmet har två utgångar: en med inriktning mot företagsekonomi, där specialisering kan ske inom redovisning, marknadsföring eller organisation, och en mot nationalekonomi. Vi hjälper dig att förstå hur företag och organisationer fungerar. Du får de verktyg du behöver för att vara med och utveckla deras verksamheter.

En utbildning formad efter näringslivets behov

Fördelar för dig som väljer att läsa Ekonomprogrammet

  • Du kan välja mellan två utgångar; Företagsekonomi eller Nationalekonomi
  • Arbetsmarknaden är god – även regionalt
  • Du kommer i kontakt med näringslivet under hela utbildningen, genom arbeten och gästföreläsare

Utbildningen leder till en rad olika yrken både inom privat och offentlig sektor. Du kan bland annat söka jobb som ekonomichef, controller, inköpare och marknadsförare. En karriär inom bank-, finans- och försäkringssektorn är en ytterligare möjlighet. Revisor eller konsult är andra yrkesbanor du kan välja.

Enligt rapporten "Civilekonomer tre år efter examen" (2015) från Civilekonomerna är det relativt lätt för personer med examen i ekonomiska ämnen att få det första jobbet. Fyra av tio har arbete innan avslutad utbildning. Inom sex månader efter examen har nio av tio fått arbete.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens första två år läser alla studenter till övervägande del samma grundkurser. Under det tredje året specialiserar du dig. De första åren innefattar grundkurser inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning samt kurser i nationalekonomi, statistik och juridik.

Under det tredje året väljer du inriktning mot redovisning, marknadsföring, organisation (Human Resource Management) eller nationalekonomi. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. För de som väljer redovisningsinriktningen är programmet anpassat för revisornämndens krav på teoretisk utbildning.

Under de första två åren i ekonomprogrammet lär du dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik. Kurserna knyts samman för att du bättre skall förstå företags och organisationers verksamhet i sin helhet. Under utbildningen löses många övningar och uppgifter i direkt kontakt med företag och organisationer, vilket ger en god känsla och insikt i det praktiska arbetet som ekonom. Inför det tredje året väljer du inriktning mot någon av följande fyra specialiseringar:

  • Nationalekonomi
  • Verksamhetsstyrning/redovisning
  • Human Resource Management
  • Marknadsföring

Kontakt med arbetslivet/praktik

Du kommer genom hela utbildningen komma i kontakt med näringslivet, dels i arbeten, men också genom gästföreläsningar. Genom Högskolans nära samarbete med intressenter i omvärlden säkerställs att utbildningens upplägg och innehåll ständigt är aktuell och relevant. Du kommer i kontakt med olika företrädare för näringslivet, vilka deltar som gästföreläsare och inspiratörer.

Studera utomlands

Högskolan Dalarna har ett flertal avtal med utländska universitet vilket gör att du kan förlägga delar av din utbildning utomlands.

Vad blir du efter utbildningen?

Ekonomprogrammet är en bred utbildning som förbereder för yrken som ekonomichef, marknadschef, HR-chef, handläggare, utredare och analytiker. Vi hjälper dig att förstå hur företag och organisationer fungerar och ger dig de verktyg du behöver för att vara med och utveckla deras verksamheter.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Ekonomer går mot en god arbetsmarknad de närmaste åren. Även regionalt kan ekonomer räkna med en god arbetsmarknad. Eftersom ekonomer finns i alla branscher påverkas de olika av konjunktursvängningar. De som arbetar inom finanssektor är känsliga för konjunkturen, medan de som arbetar inom redovisning är mindre känsliga.

Examen

Med ett fullgjort examensarbete och avslutad utbildning kan du ansöka om en Ekonomie kandidatexamen. 

Studera vidare

Du har möjlighet att läsa ett fjärde år och därigenom erhålla en Magisterexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi.


Senast granskad: