Utbildningsprogram SENGR

Ekonomprogrammet

Ekonomer behövs i alla organisationer – både i företag och i offentlig förvaltning. I Dalarna finns en stark efterfrågan på dig som gått en ekonomutbildning. Ekonomprogrammet ger dig en bred utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik.
180 högskolepoäng Grundnivå

Programmet erbjuder dig möjligheter att det tredje året fördjupa dig inom företagsekonomi eller nationalekonomi – båda inriktningarna ger många framtida och spännande karriärmöjligheter. Väljer du företagsekonomi kan du till exempel arbeta som redovisningskonsult, revisor, marknadschef eller organisationskonsult. Du kommer att ha skaffat dig kunskaper som efterfrågas av exempelvis redovisningsbyråer, företag, myndigheter och banker. Du får också kunskaper och färdigheter som är till nytta i ett eget företagande. 

Väljer du inriktning nationalekonomi kan du arbeta med kvalificerade analytiska uppgifter både inom privat och offentlig sektor. Du kommer att ha skaffat dig kunskaper i ekonomisk analys och kvantitativa färdigheter som efterfrågas av till exempel banker, finansbolag, utredningsinstitut och statliga myndigheter, både nationellt och internationellt.

Ekonomprogrammet är till för dig som vill arbeta med alla frågor som rör företag och företagande eller arbeta med samhällsekonomiska utredningar och analyser. Vi hjälper dig att förstå hur företag och organisationer fungerar och styrs och du får de verktyg du behöver för att vara med och utveckla deras verksamheter. Vi hjälper dig också att utifrån data analysera olika samhällsproblem. Denna utbildning är formad efter näringslivets och myndigheters behov och krav på en ekonom och vid flera tillfällen bjuds studenterna in till att träffa representanter från arbetslivet. 

Utbildningen ger en kandidatexamen i företagsekonomi. För dig som väljer inriktning nationalekonomi ger utbildningen en kandidatexamen i nationalekonomi.

Studenter berättar

Muhammad dahir 2.jpg

"Det bästa med utbildningen är bredden"

Mohamed Dahir kände att det var dags att utbilda sig och letade efter en bred utbildning. 

Läs hela intervjun med Mohamed

Träffa våra studenter

 

 

Utbildningens innehåll

Under utbildningens första två år läser alla studenter till övervägande del samma grundkurser. De första åren innefattar grundkurser inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning samt kurser i nationalekonomi, statistik och juridik. Under det tredje året väljer du inriktning nationalekonomi eller företagsekonomi. För dig som väljer företagsekonomi och vill bli revisor rekommenderas under femte terminen fördjupning i koncernredovisning, obeståndsrätt och beskattningsrätt. Du som väljer företagsekonomi kan också välja att fördjupa dig i marknadsföring eller organisation, alternativt bredda dina kunskaper genom att fritt välja kurser.

För dig som väljer nationalekonomi läses under femte terminen fortsättningskurser i mikro- och makroekonomi, tillämpad matematik och ekonometri. Kurserna knyts samman för att du bättre ska förstå företags och organisationers verksamhet i sin helhet. Under utbildningen löses många övningar och uppgifter i direkt kontakt med företag och organisationer, vilket ger en god känsla för och insikt i det praktiska arbetet som ekonom. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Programmet består av nedanstående kurser på grundnivå. Inom parentes anges om kursen ingår i huvudområde Företagsekonomi eller Nationalekonomi.

År 1

 • Ekonomistyrning A* 7,5 hp (Företagsekonomi)
 • Extern redovisning A* 7,5 hp (Företagsekonomi)
 • Organisation och marknadsföring A* 15 hp (Företagsekonomi)
 • Makroekonomi introduktion* 7,5 hp (Nationalekonomi)
 • Handelsrättslig översiktskurs* 15 hp
 • Statistik för ekonomer* 7,5 hp

År 2

 • Ekonomistyrning B* 7,5 hp (Företagsekonomi)
 • Redovisning B* 7,5 hp (Företagsekonomi)
 • Organisation B* 7,5 hp (Företagsekonomi)
 • Marknadsföring B 7,5 hp (Företagsekonomi), alternativt läses Associationsrätt 7,5 av studenter med inriktning mot redovisning
 • Mikroekonomi introduktion* 7,5 hp (Nationalekonomi)
 • Vetenskap och metod I* 7,5 hp (Företagsekonomi)
 • Obligatoriska kurser för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi
 • Finansiella marknader och penningpolitik 7,5 hp (Nationalekonomi)
 • Internationell ekonomi 7,5 hp (Nationalekonomi)

År 3 Inriktning företagsekonomi

 • Företagsekonomi C* 7,5 hp (Företagsekonomi)
 • Vetenskap och metod II* 7,5 hp (Företagsekonomi)
 • Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 15* hp (Företagsekonomi)

Valfria kurser eller utlandsstudier:

 • 30 hp valfria kurser eller utlandsstudier kan läsas inom ramen för programmet

Valbara kurser:

Studenter som vill bli revisorer rekommenderas att läsa följande kurser:

 • Beskattningsrätt, 15 hp
 • Koncernredovisning och revision, 7,5 hp
 • Obeståndsrätt, 7,5 hp

År 3 Inriktning nationalekonomi

 • Tillämpad matematik för nationalekonomer* 7,5 hp (Nationalekonomi)
 • Mikroekonomi fortsättningskurs* 7,5 hp (Nationalekonomi)
 • Ekonometri, introduktion* 7,5 hp (Nationalekonomi)
 • Makroekonomi fortsättning* 7,5 hp (Nationalekonomi)
 • Mikroekonomi* 7,5 hp (Nationalekonomi)
 • Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt* 7,5 hp (Nationalekonomi)
 • Examensarbete för kandidatexamen i nationalekonomi* 15 hp (Nationalekonomi)
   

* För att programmålen ska anses vara uppfyllda och programnamn därmed ska visas i examensbeviset, är kurser märkta med asterisk obligatoriska.

Kontakt med arbetslivet

Genom högskolans nära samarbete med intressenter i omvärlden säkerställs att utbildningens upplägg och innehåll är aktuellt och relevant. Vid flera tillfällen bjuds du in till att träffa olika företrädare för arbetslivet, vilka deltar som gästföreläsare och inspiratörer.

Studera utomlands

För dig som väljer inriktning företagsekonomi erbjuder programmet möjligheten att till viss del fritt välja kurser efter eget intresse även utanför området företagsekonomi och även utbytesstudier under termin 5. Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid något av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats utomlands. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2–12 månaders praktik utomlands är meriter som många arbetsgivare välkomnar. Praktik utomlands kan du göra under sommaren mellan terminerna eller direkt efter sista terminen.    

Vad blir du efter utbildningen?

Ekonomprogrammet är en bred utbildning som förbereder för yrken som ekonomichef, marknadschef, HR-chef, handläggare, utredare och analytiker. Vi hjälper dig att förstå hur företag och organisationer fungerar och ger dig de verktyg du behöver för att vara med och utveckla deras verksamheter.

Utbildningen leder till en rad olika yrken både inom privat och offentlig sektor. Du kan bland annat söka jobb som ekonomichef, controller, inköpare och marknadsförare. En karriär inom bank-, finans- och försäkringssektorn är en ytterligare möjlighet. Revisor eller konsult är andra yrkesbanor du kan välja.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Ekonomer går mot en god arbetsmarknad de närmaste åren. Även regionalt kan ekonomer räkna med en god arbetsmarknad. Eftersom ekonomer finns i alla branscher påverkas de olika av konjunktursvängningar. De som arbetar inom finanssektor är känsliga för konjunkturen, medan de som arbetar inom redovisning är mindre känsliga.

Examen

Ekonomie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi (kräver 90 hp inom huvudområdet och 30 hp inom nationalekonomi). De studenter som inte läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan erhålla filosofie kandidatexamen i Företagsekonomi.

Ekonomie kandidatexamen, huvudområde: Nationalekonomi (kräver 90 hp inom huvudområdet och 30 hp inom företagsekonomi). De studenter som inte läser 30 hp företagsekonomi inom programmet kan erhålla filosofie kandidatexamen i nationalekonomi.

Studera vidare

Du har möjlighet att läsa ett fjärde år och därigenom erhålla en Magisterexamen i företagsekonomi eller en Magisterexamen i nationalekonomi

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3HU8
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programrum i Canvas

I lärplattformen Canvas finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Carina Holmgren