Carina Holmgren

Personlig presentation av Carina Holmgren

Universitetslektor företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Kontakt

Forskning

Publikationer