Kurs GPA32R

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

I kursens första modul behandlas vetenskapsteoretiska perspektiv med fokus på kunskap och vetenskaplig aktivitet. Studenten möter metoder för datainsamling samt grundläggande metoder för bearbetning av kvalitativa data. Studenten introduceras även i det vetenskapliga skrivandet med fokus på formalia, disposition, struktur och begreppsanvändning.

I modul två ingår praktiska moment. Etiska aspekter på datainsamling och kunskapsproduktion diskuteras.

Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 50, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J9U
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Tina Forsberg