Kurs NA3011

Ekonometri

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2024

Det övergripande målet är att studenten tillägnar sig färdigheter att konstruera avancerade ekonometriska modeller med hjälp av ekonomisk teori, data och ekonometrisk mjukvara. Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:

 • Härleda estimatorer som vanlig och viktad minsta kvadrat, moment och maximum likelihood. (1)
 • Välja mellan alternativa modellspecifikationer baserad på lämpliga statistiska tester. (2)
 • Identifiera endogenitetsproblem och möjliga lösningar. (3)
 • Förklara och tolka modeller som Logit, Probit och Tobit. (4)
 • Förklara och tolka uni- och multivariata tidsseriemodeller. (5)
 • Förklara och tolka grundläggande paneldata modeller. (6)
 • Motivera tillämpning av en särskild ekonomterisk modell. (7)
 • Estimera och tolka modeller som linjär regression, Logit, Probit, Tobit, ARMA, Fixed och Random effects paneldata modeller. (8)
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar som använder ekonometriska metoder.(9)
 • Tillämpa ekonometriska metoder samt rapportera och presentera resultaten på ett strukturerat och språkligt korrekt sätt. (10)
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Ekonometri, introduktion 7,5 hp samt Mikroekonomi grundnivå 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HZN
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig