Kurs GSO2PL

Sociala exkluderingsprocesser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 50, 2023

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • centrala teorier och begrepp inom området sociala exkluderingsprocesser
 • grunddragen i sociala exkluderingsprocesser och de negativa effekter de kan innebära för olika målgrupper inom socialt arbete
 • stämplings- och stigmatiseringsprocesser, diskriminering och socialt utanförskap på individ- och gruppnivå samt deras relation till sociala maktstrukturer på samhällsnivå
 • ett etiskt förhållningsätt i ett professionellt och vetenskapligt sammanhang.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att tillämpa teorier om sociala exkluderingsprocesser i relation till olika grupper inom socialt arbete
 • visa förmåga att använda teorier om stämpling, stigmatisering, diskriminering och socialt utanförskap på individ-, grupp- och strukturnivå
 • visa vad ett etiskt förhållningssätt innebär i professionella och vetenskapliga sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt om betydelsen av stödjande och stärkande metoder i det sociala arbetet för att motverka stämplings- och stigmatiseringsprocesser och reproduktionen av socialt utanförskap
 • visa insikt om betydelsen av ett flernivåperspektiv i arbetet med socialt utsatta grupper
 • reflektera över betydelsen av ett etiskt förhållningssätt i relation till alla grupper inom socialt arbete.
Startar och slutar:
vecka 50, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Sociologiska perspektiv på socialt arbete, 7,5 hp, Psykologiska perspektiv på socialt arbete, 7,5 hp och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EPC
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 17 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88