Kurs GPA32Q

Personal och arbetsliv - en introduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

I kursens första modul behandlas olika perspektiv och arbetsområden inom arbetsvetenskap och personalvetenskap. Diskussioner förs både i ett historiskt och i ett framtidssammanhang i förhållande till olika arbetsvetenskapliga och personalvetenskapliga perspektiv, samt i relation till samhälleliga förändringar. I kursen introduceras personalarbetarens olika arbetsområden och roller i olika organisationer.

Inom modul två övas förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information inom arbetsvetenskap, personalvetenskap och personalarbetarens arbetsområden.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 39, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FYR
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88