Kurs GSK2PV

Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 8, 2023

Efter avslutade kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupad kunskap om kvalitativa och kvantitativa analys- och datainsamlingsmetoder
  • visa förmåga att tolka och diskutera för- och nackdelar med olika metodansatser
  • förstå och använda grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv och begrepp
  • visa kunskap om samhällsvetenskaplig forskningsetik och göra relevanta metodologiska och forskningsetiska överväganden vid genomförandet av vetenskapliga studier
  • visa grundläggande färdigheter i att hantera kvalitativa och kvantitativa empiriskt material.
Startar och slutar:
vecka 8, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 135 hp på grundnivå varav 60 hp inom huvudområdet Statsvetenskap
Anmälningskod:
HDA-V3D7A
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ulf Hansson