Kurs GSK2K2

Segregationens dimensioner, orsaker och konsekvenser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • förstå och förklara olika dimensioner av segregation och dess förekomst på olika arenor i samhället
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till segregationen i Sverige ur ett historiskt och internationellt perspektiv
 • visa grundläggande kunskaper om segregationens orsaker och konsekvenser
 • visa grundläggande kunskaper om olika insatser för att minska och motverka segregation
 • självständigt undersöka och problematisera frågor som rör segregation.
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 49, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3C8S
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ulf Hansson

Start vecka 13, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • förstå och förklara olika dimensioner av segregation och dess förekomst på olika arenor i samhället
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till segregationen i Sverige ur ett historiskt och internationellt perspektiv
 • visa grundläggande kunskaper om segregationens orsaker och konsekvenser
 • visa grundläggande kunskaper om olika insatser för att minska och motverka segregation
 • självständigt undersöka och problematisera frågor som rör segregation.
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 17, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3D9B
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ali Abdelzadeh