Kurs GPA32D

Individuella lärprocesser och kompetensutveckling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2024

I modul ett av kursen behandlas grundläggande teorier och olika perspektiv kring vuxnas lärande. Nivåer av lärande berörs samt hur dessa nivåer kan främjas. Olika former och modeller för kompetensutveckling i organisationer med dess fördelar och nackdelar behandlas. Förutsättningar för lärande, vikten av en stödjande lärmiljö och ledarskapets roll berörs. I kursen diskuteras även kompetensinventering och olika vägar för att kartlägga kompetensutvecklingsbehov där även utvecklingssamtal diskuteras.

Inom modul två tillämpar studenterna olika förhållningssätt och metoder för att främja lärande.

Startar och slutar:
vecka 51, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J9W
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Louise Enström