Louise Enström

Personlig presentation av Louise Enström

Universitetsadjunkt företagsekonomi
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle