Kurs PA2009

Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

I kursen ges en överblick över olika teoretiska perspektiv avseende personalarbete och olika typer av referensramar. Det huvudsakliga arbetet inom kursen består i att studenterna själva väljer och formulerar ett tema som utgör ett fördjupningsområde för den egna referensramen inom forskningsprojektet. Studenterna ska därigenom kunna positionera temat som en del av kunskapsområdet.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 7, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • För tillträde till kursen krävs minst 120 hp, varav 60 hp i Personal och arbetsliv. i vilket kurserna Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 hp och Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II, 7,5 hp skall ingå, eller motsvarande kunskaper
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GCF
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Alexis Rydell