Kurs SO1044

Sociologiska perspektiv på socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper och förståelse för olika skolbildningar och grundläggande teorier inom ämnet sociologi
 • visa grundläggande kunskaper och förståelse för sociologiämnets teoretiska bredd och variation
 • redogöra för vad som inom sociologin kan menas med ”det moderna samhället”
 • redogöra för det moderna samhällets maktstrukturer, som tar sig uttryck i t.ex. klass, kön och etnicitet
 • visa grundläggande kunskaper och förståelse för sambandet mellan individuella problem och sociala processer och strukturer.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • analysera olika sociala fenomen och problem med hjälp av grundläggande sociologiska teorier
 • skilja på individcentrerade och sociologiska förklaringsmodeller.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att reflektera över sociologi som en form av samhällelig självkunskap och de etiska frågor som aktualiseras av denna
 • visa förmåga att reflektera över sociologins möjlighet att bidra till den personliga utvecklingen i form av ökad självkännedom
 • visa förmåga att reflektera över sociologins betydelse för socialt arbete.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HTK
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Maria Melin