Kurs PA2008

Examensarbete för kandidatexamen inom Personal och arbetsliv

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Självständigt arbete under handledning. Under denna kurs sker den huvudsakliga empiriinsamlingen, bearbetning och analys av data utifrån de metoder och teorier som genererats under kurserna kunskapsöversikt Personal och arbetsliv samt Metod III - perspektiv, kunskapssyn och metodval. Det färdiga arbetet diskuteras och kritiseras också samt examineras slutligen under det avslutande seminariet.

Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • För tillträde till kursen krävs minst 150 hp, varav 60 hp i Personal och arbetsliv. i vilket kurserna Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv 7,5 hp och Metod III - perspektiv, kunskapssyn och metodval, 7,5 hp skall ingå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33FS
Huvudområde: