Kurs PA2008

Examensarbete för kandidatexamen inom Personal och arbetsliv

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Självständigt arbete under handledning. Under denna kurs sker den huvudsakliga empiriinsamlingen, bearbetning och analys av data utifrån de metoder och teorier som genererats under kurserna Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv samt Metod III - perspektiv, kunskapssyn och metodval. Det färdiga arbetet diskuteras och kritiseras också samt examineras slutligen under det avslutande seminariet.

Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • För tillträde till kursen krävs minst 150 hp, varav 60 hp i Personal och arbetsliv. i vilket kurserna Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv 7,5 hp och Metod III - perspektiv, kunskapssyn och metodval, 7,5 hp skall ingå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3ECM
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Tina Forsberg