Kent Ehliasson

Personlig presentation av Kent Ehliasson

Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Fil dr

Forskning

Publikationer

  • Ehliasson, Kent, and Urban Markström. (2020): "Revealing the Ideas in the Swedish Social Services Act Regarding Support to Individuals with Disabilities." in Scandinavian Journal of Disability Research, 22(1), pp. 393-402. Artikel: refereegranskat. 
  • Ehliasson, K., Ericsson, U. and Bengtsson-Tops, A. (2016): "Support to individuals with comprehensive disabilities: Ideas in the Swedish Disability Act." in Scandinavian Journal of Disability Research. vol. 18(3), pp. 234-244. Artikel: refereegranskat. 
  • Ericsson, U., Ehliasson, K. and Bengtsson-Tops. (2015): "Meaning in Work and Emerging Work Identities of Housing Support Workers - A quest for comprehensive plot" in Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, vol. 53, pp. 367-376. Artikel: refereegranskat. 
  • Bengtsson-Tops, A., Ericsson, U. and Ehliasson, K. (2014): "Living in supportive housing for people with serious mental illness: A paradoxical everyday life" in International Journal of Mental Health Nursing, vol. 23, pp. 409-418.  Artikel: refereegranskat. 
  • Bengtsson-Tops, A. and Ehliasson, K. (2012) "Victimization in individuals suffering from psychosis: a Swedish cross-sectional study" in Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 19, pp. 23-30. Artikel refereegranskat. 
  • Ehliasson. K. (2008): "Futures studies as social science: An analytic scheme and case study." in Futures nr. 40, s.489-502. Artikel refereegranskat. 
  • Ehliasson, K. (2005): Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering: analysmodell och fallstudier. Linköpings Studies in Arts and Science, 319. Akademisk avhandling, Linköpings universitet.