Kent Ehliasson

Personlig presentation av Kent Ehliasson

Universitetslektor arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Fil dr

Forskning

Publikationer