Kurs NA1030

Internationell ekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Det övergripande målet är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om ekonomiska teorier om världsekonomin. Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förklara orsaker till och konsekvenser av internationell handel och ekonomisk integration (1)
 • förklara orsaker till och konsekvenser av införandet av olika typer av handelshinder som tullar eller kvantitativa restriktioner i form av kvoteringar (2)
 • förklara valutamarknadens funktionssätt, sambandet mellan räntor och växelkurser, sambandet mellan priser och växelkurser (3)
 • redogöra för den allmänna debatten kring olika aspekter av internationell ekonomi (4)
 • redogöra för vad som avgör ett lands komparativa fördelar (5)
 • redogöra för välfärdseffekter av olika typer av handelshinder (6)
 • redogöra begrepp som frihandelsområde, tullunion, betalningsbalans, bytesbalans (7)
 • redogöra för företagens olika möjligheter att hantera valutarisker i handel mot utlandet (8)
 • redogöra för hur växelkursförändringar kan tänkas påverka handeln med utlandet (9)
 • redogöra för olika internationella valutasystem (10)
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Områdesbehörighet 4 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H327A
Huvudområde: