Kurs NA1030

Internationell ekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

Kursen behandlar orsakerna till och effekterna av internationell handel inom ramen för olika utrikeshandelsteorier. Specifikt kommer begrepp som komparativa fördelar att introduceras och förklaras. Olika typer av handelshinder som tullar, importkvoter och andra protektionistiska åtgärder och dess effekter diskuteras och analyseras. Innebörden av det internationella ränteberoendet liksom riksbankens roll diskuteras. Grundläggande aspekter av att bedriva ekonomisk politik i en öppen ekonomi beskrivs och analyseras.
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Områdesbehörighet 4 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V375Z
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 45, 2021

Det övergripande målet är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om ekonomiska teorier om världsekonomin. Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förklara orsaker till och konsekvenser av internationell handel och ekonomisk integration (1)
 • förklara orsaker till och konsekvenser av införandet av olika typer av handelshinder som tullar eller kvantitativa restriktioner i form av kvoteringar (2)
 • förklara valutamarknadens funktionssätt, sambandet mellan räntor och växelkurser, sambandet mellan priser och växelkurser (3)
 • redogöra för den allmänna debatten kring olika aspekter av internationell ekonomi (4)
 • redogöra för vad som avgör ett lands komparativa fördelar (5)
 • redogöra för välfärdseffekter av olika typer av handelshinder (6)
 • redogöra begrepp som frihandelsområde, tullunion, betalningsbalans, bytesbalans (7)
 • redogöra för företagens olika möjligheter att hantera valutarisker i handel mot utlandet (8)
 • redogöra för hur växelkursförändringar kan tänkas påverka handeln med utlandet (9)
 • redogöra för olika internationella valutasystem (10)
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Områdesbehörighet 4 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H38UX
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet