Kurs GTR2K8

Eventstudier

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Denna kurs behandlar de multidisciplinära egenskaperna hos evenemang och festivaler samt evenemangens betydelse i samtida samhällen. Betydelsen av evenemang och festivaler som utvecklingsverktyg utforskas vid sidan av frågor rörande kultur som handelsvara. Beteendeekonomi introduceras som ett sätt att förstå potentialen hos evenemang i hanteringen av social förändring. Inom kursen diskuteras slutligen vikten av intressentgruppers engagemang vid planering av hållbara evenemang och festivaler.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 60 hp eller motsvarande kunskaper
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V3A7W
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig