Kurs GPA2R6

Kompetensförsörjning - avveckling och förändring

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 8, 2023

Kursen fokuserar på kompetensförsörjning med avseende på förändrings- och omställningsprocesser som innefattar personalneddragningar och relevant övergripande lagstiftning som gäller vid dessa situationer. I kursen behandlas tillvägagångsätt för att hantera omstruktureringar och personalneddragning. Kursen ger också tillfälle till kritisk reflektion över olika perspektiv vid dessa situationer. Kursen fokuserar specifikt på grundläggande värderingar och synsätt med avseende på personalinriktat arbete samt PA-funktionens roll och ansvar i dessa frågor.Startar och slutar:
vecka 8, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp inom huvudområdet Personal och arbetsliv inklusive Organisation - roller och intressenter 7,5 hp grundnivå
Anmälningskod:
HDA-V3DFP
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Alexis Rydell