Elin Storman

Personlig presentation av Elin Storman

Doktorand arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Som doktorand vid högskolan har jag fokus på omstruktureringar samt omställningar i organisation samt på arbetsmarknaden. Jag undervisar även vid Personal- och arbetslivsprogrammet.

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen från Personal- och arbetslivsprogrammet (2009–2012) där också mitt intresse för arbetslivsfrågor väcktes – jag hittade ’hem’ och jag insåg att detta var karriärspåret för mig. En del av min studieperiod spenderades som Erasmus student vid University of Wolverhampton och utöver studierna hade jag även haft förmånen att ta del av kvalificerad HR-praktik vid två olika arbetsplatser varav en utav perioderna ledde till min första anställning inom HR – som rekryteringsansvarig. Inom HR-området har mitt fokus varit på kompetensförsörjning, arbetsrätt, projektledning av större projekt inom HR samt coachande ledarskap – erfarenheter som jag idag har förmånen att dela med mig av till mina studenter vid Personal- och arbetslivsprogrammet.

Jag har varit anställd på Högskolan Dalarna sedan januari 2015 och har innan jag började som doktorand arbetat med HR-frågor men även arbetat som HR-partner samt processledare inom KTP (Knowledge Transfer Partnership). 2018–2019 var jag tjänstledig för studier: Master program in business studies with an international focus, även det här på Högskolan Dalarna. Jag är sedan december 2020 doktorand i arbetsvetenskap, antagen vid Karlstad Universitet och anställd av Högskolan Dalarna.

 

Undervisning

I min roll som doktorand ingår forskning, egna studier men också undervisning. Jag undervisar i kurser vid Personal och arbetslivsprogrammet samt KULA - Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet, där jag delar med mig av min erfarenhet främst inom avveckling och omställning, projektledning samt strategisk och internationellt HR-arbete. I undervisningen använder jag gärna en mix av forskning inom området, tillsammans med exempel på hur det studenterna lär sig kan tillämpas ute i arbetslivet. Är du yrkesverksam och är sugen på att dela med dig av din kunskap inom området? Kontakta mig så berättar jag mer om hur det är att besöka oss i form av gästföreläsare!

Kursansvar

Forskning

Jag ingår i forskningsprojektet Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer, som är ett treårigt forskningsprojekt om de omstruktureringar som ägt rum i besöksnäringen mot bakgrund av covid-19, samt hur det påverkat besöksnäringens personal och arbetsmiljö.

Min första artikel fokuserar på hur uppsägningar och användandet av korttidsarbete under pandemin har påverkat arbetsmiljön. Studien baseras på kvalitativa intervjuer vid tre arbetsplatser inom hotellnäringen.

Ordförande för FALF (forum för arbetslivsforskning) doktorandnätverk juni 2021 - ff
Är du doktorand och intresserad av arbetslivsfrågor? Kontakta mig så är du välkommen att haka på FALFs rikstäckande doktorandnätverk!

Forskningsprojekt

Publikationer