Kurs GPA2P7

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

I kursen fördjupas kunskap om de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som olika former av datainsamling och analys vilar på. Studenten möter metoder för datainsamling samt grundläggande och fördjupande statistiska metoder för bearbetning och analys av kvantitativt datamaterial. Kvantitativa data samlas in, bearbetas, analyseras och tolkas. Resultatet av detta arbete presenteras muntligt och skriftligt på ett tydligt och relevant sätt enligt vetenskapliga principer. Etiska aspekter på datainsamling och kunskapsproduktion diskuteras.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 50, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 hp grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JRN
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Zuzana Macuchova