Kurs GTR2DG

Kvantitativ metod

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Kursen syftar till att introducera kvantitativa forskningsmetoder. Kursen består av två delar. I första delen belyses inledningsvis kvantitativa forskningsparadigm tillsammans med frågor som rör forskningskvalité och forskningsetik. Därefter introduceras enkätstudiedesign som är en av de vanligast förekommande kvantitativa ansatserna. Typiska steg i en enkätstudiedesign diskuteras och tränas. I den andra delen av kursen presenteras olika dataanalysmetoder. Både beskrivande och inferentiell statistik tränas i form av datalabbar, tillämpad på data från olika existerande enkätstudier. Inom kursen tränas också identifiering av potentiella källor för bias i undersökningsdesignen.
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 44, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 60 hp
Anmälningskod:
HDA-H3BQ5
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88