Kurs GEU2QY

Ledarskap

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom ledarskapsområdet för att organisationen ska kunna fungera och prestera
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet grupprocesser för att gruppen ska kunna fungera och prestera

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och analysera grupprocesser och dess påverkan på organisationen
  • kritiskt analysera och reflektera över olika ledarroller och diskutera effekterna av ledarskap för individen och gruppen
  • visa förmåga att kunna göra gruppdynamiska anpassningar och förändringar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att inom området ledarskap och grupprocesser göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3DB6
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig