Kurs GEU2QY

Ledarskap

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom ledarskapsområdet för att organisationen ska kunna fungera och prestera
 • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet grupprocesser för att gruppen ska kunna fungera och prestera

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • identifiera och analysera grupprocesser och dess påverkan på organisationen
 • kritiskt analysera och reflektera över olika ledarroller och diskutera effekterna av ledarskap för individen och gruppen
 • visa förmåga att kunna göra gruppdynamiska anpassningar och förändringar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att inom området ledarskap och grupprocesser göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter
  Startar och slutar:
  vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
  Studietakt:
  25%
  Studieort:
  Borlänge
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Normal
  Språk:
  Svenska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
  Anmälningskod:
  HDA-V3DB6
  Huvudområde:
  Anmäl dig
  Anmälan senast: 17 oktober
  Litteraturlista

  Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

  Till litteraturlistan
  Kan vi hjälpa dig?

  Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
  support@du.se
  023-77 88 88

  Kursansvarig