Begära ut allmänna handlingar

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt till insyn i vår verksamhet, bland annat kan du ta del av alla handlingar som skickas till eller från Högskolan Dalarna eller som upprättas här.

En del allmänna handlingar omfattas av sekretessregler som gör dem helt eller delvis hemliga. Hemliga handlingar får inte lämnas ut. Den som nekas att få ut en handling på grund av sekretess ska upplysas om rätten att han eller hon har rätt att få ett skriftligt och överklagningsbart beslut om det. Ett utkast eller egna minnesanteckningar blir dock normalt inte allmänna handlingar. 

Om du vill ta del av allmänna handlingar kan du vända dig till registrator, registrator@du.se

Äldre handlingar förvaras i Högskolan Dalarnas arkiv. För att ta del av dessa vänder du dig till arkivarien, arkiv@du.se

Avgift för kopior

Enligt Avgiftsförordningen §15 är myndigheter skyldiga att ta ut avgift för kopiering och utskrift av allmänna handlingar, om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

  • 0 - 9 sidor: Ingen kostnad.
  • 10 sidor eller mer: 50 kronor + 2 kronor/sida för varje tillkommande sida.

Tillkommer gör även kostnader för att sända den begärda handlingen till mottagaren.

Senast granskad:
Senast granskad: