Hitta ditt boende

Det kan vara ett stort steg att flytta till en ny stad och det gäller att hitta ett hem som passar just dig. Urvalet av boendeformer i Dalarna är rikt och du kan välja mellan att bo i studentrum eller i korridor, att dela lägenhet eller att bo själv.

Söka studentbostad i Falun och Borlänge

När du söker bostad finns det flera sätt att gå till väga. Det vanligaste är att ställa sig i bostadskö hos de verksamma bostadsbolag som finns i kommunerna.

För att söka en studentbostad i Falun och Borlänge genom Kopparstaden och Tunabyggen måste du vara antagen på Högskolan Dalarna. Redan innan du är antagen kan du dock göra en köanmälan för att samla köpoäng, vilket vi rekommenderar.

Lediga bostäder i Falun och Dalarna

Kommunala bostadsförmedlare

AB Stora Tunabyggen (Borlänge)
Tunabyggens webbplats

Kopparstaden Student AB (Falun)
Kopparstadens webbplats

Bostadsgaranti

När du ansöker till Högskolan Dalarna är det viktigt att du ställer dig i kö hos de kommunala bostadsbolagen Tunabyggen och Kopparstaden senast vid ansökningstillfället för att kunna omfattas av bostadsgarantin.
Garantin innebär att du som student garanterat kommer att ha en sovplats vid terminsstarten – i första hand ett kontrakt hos Tunabyggen eller Kopparstaden, i andrahand ett boende hos en privat aktör och i tredje hand erbjuds ett tillfälligt boende i väntan på ett fast boende.

Information om bostadsgarantin.

Webbplats: studentdalarna.se

Söka bostad i andra kommuner

Högskolan Dalarna har ett stort utbud av olika program. En del är campusförlagda, en del är nätbaserade samt att några till största del är nätbaserade med några obligatoriska träffar på campus. Vad som gäller för ditt program hittar du på respektive programsida. Söker du bostad i andra kommuner än i Falun och Borlänge hänvisar vi dig till respektive kommuns hemsida. 

Anmäla flytt

Du har mycket att vinna på att folkbokföra dig i den nya kommunen. Om du är folkbokförd på rätt adress kan du bland annat söka bostadsbidrag och skaffa hemförsäkring. Du kan anmäla ny bostadsadress hos Skatteverket.

Senast granskad:
Senast granskad: