Checklista för dig som ansökt till en utbildning

Håll reda på stegen mellan din anmälan och kursstart. Kom ihåg att till exempel tacka ja till din studieplats och registrera dig på din utbildning.

Att göra före studiestart

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några viktiga datum. På antagning.se ser du vilka datum som gäller för våra olika terminer.

Skaffa din elektroniska identitet

Registrera dig på din utbildning för att behålla din plats

Viktig information före studiestart

Studiestart

Annat som är bra att tänka på

Ställ dig i bostadskö

Dalarnas studentkår

Behöver du ansöka om studiemedel?

Office 365

Besök vår studentwebb kontinuerligt

Senast granskad:
Senast granskad: