Reservplats

Du kan komma in på en reservplats om någon som blivit antagen till en utbildning tackat nej till sin plats. Utifrån resultatet i urvalet kallas reserver i tur och ordning.

Reserv i urval 1

Har du blivit reservplacerad behöver du tacka ja via antagning.se till din reservplats om du vill behålla den.

Reserv i urval 2

Om du blir erbjuden en plats på utbildningen får du ett meddelande om det via antagning.se. Reservplacerade som blir erbjudna en plats efter kursstart kontaktas även via e-post av Högskolan Dalarna. Det är därför viktigt att rätt e-postadress är registrerad på antagning.se.

Det är bara de som har fått en reservplats som kontaktas på det här sättet.

Information till nya studenter

Vi uppmuntrar alla som sökt till oss att besöka övriga sidor under Ny student.

Här finner du svaret på de vanligaste frågorna vi får i samband med reservantagning.

Ska jag gå på uppropet?
Nej, du som är reserv ska inte gå på uppropet.

Hur goda är chanserna att jag får en plats?
Vi kan tyvärr inte säga någonting om hur goda chanserna är att få en reservplats innan uppropet har ägt rum.

Vad händer när en student lämnar återbud, då blir det väl en plats ledig?
Om en student lämnar återbud kontrollerar vi i första hand om reserv ska kallas. Omständigheter kan ha uppstått som gör att akademin inte har möjlighet att anta fler studenter. I så fall kallas ingen reserv. Om reserv ska kallas kontrollerar vi från vilken urvalsgrupp den som lämnat återbud antagits. Reserv ska kallas från samma urvalsgrupp. Vi tar inte hänsyn till särskilda omständigheter utan kallar strikt efter reservlistorna.

Urvalsgrupp? Vad är det?
Läs mer om platsfördelning och urval på antagning.se

Jag vill så gärna ha en plats. När får jag besked?
Om det är aktuellt med reservantagning skickar vi e-post till de reserver som erbjuds plats. Vi använder de uppgifter som finns på antagning.se. Det är därför viktigt att du kontrollerar din e-post. Reservantagning kan komma att påbörjas innan terminsstart och pågår normalt två veckor in på terminen eller efter kursstart.

Finns det ingenting jag kan göra?
Jo, kontrollera att kontaktuppgifterna du registrerat på antagning.se är korrekta och att du angett både mejladress och mobilnummer, så att vi lätt kan nå dig.

Det har gått två veckor men jag har inte hört något än. Är det kört?
Reservantagningen är en process som tar tid. Har du inte hört något efter två veckor fr o m program eller kursstart har förmodligen alla platser fyllts.

Senast granskad: