Reservplats

Du kan eventuellt bli reservantagen om någon som blivit antagen till en utbildning tackat nej till sin plats. Reserver kallas i turordning och meddelas via e-post från antagning.se. Erbjuds du en plats efter utbildningsstart måste du skyndsamt kontakta support@du.se för att ta din plats i anspråk.

Reservantagning

Om du är reserv till en utbildning betyder det att du står på en väntelista och du kan bli reservantagen när någon tackar nej till sin plats eller inte tar sin plats i anspråk genom att registrera sig på utbildningen. Att någon tackar nej till sin plats innebär dock inte alltid att nästa reserv på tur blir antagen då flera utbildningar använder sig av det som kallas överintag, det vill säga att det antas fler sökande än det finns utbildningsplatser. Det innebär att det inte är säkert att en reserv kallas när någon lämnat återbud till sin plats.

Tacka ja till din reservplats

Om du har sökt en utbildning i en antagningsomgång som har två urval är det viktigt att du tackar ja till din reservplats på antagning.se efter urval 1. Information om urval och antagningsomgångar hittar du på antagning.se. För antagningsomgångar med två urval gäller nedanstående information först efter urval 2.

Hur och när du får besked

Du kan bli antagen som reserv när som helst efter urvalet (efter urval 2 om du har sökt en utbildning i en antagningsomgång som har två urval). Om du blir antagen får du besked om det via e-post från antagning.se. Det är därför viktigt att du har angett rätt e-postadress på antagning.se och att du håller koll på din e-post så att du inte missar någon information. Du kan även logga in på Mina sidor på antagning.se och där se status på din anmälan.

Om du blir erbjuden en plats måste du registrera dig för att ta din plats i anspråk. Blir du erbjuden en plats på utbildningen efter att den har startat måste du kontakta support@du.se inom 48 timmar från det att du fått ditt antagningsbesked för att ta din plats i anspråk. 

Generellt kan man räkna med att reservantagningen till de flesta utbildningar avslutas två till tre veckor efter utbildningsstart.

Dina chanser att bli antagen

Det går tyvärr inte att svara på hur stora dina chanser är att bli antagen när du har blivit reserv då dessa kallas i turordning. Om du vill få en uppfattning om dina chanser att komma in på en utbildning kan du titta på tidigare antagningsstatistik på UHR:s webbplats. Där kan du se vad lägsta antagningspoäng var till en viss utbildning, hur många som sökte och hur många som har antagits. Du kan däremot inte se hur många reserver som togs in.

Senast granskad:
Senast granskad: