Hållbar utveckling i utbildning – metodstöd

Alla studenter som tar en examen på Högskolan Dalarna ska under sin utbildning få lära mer om hållbar utveckling och hur det kopplar till det egna ämnesområdet. Nu finns ett metodstöd för lärare och programansvariga att använda i arbetet med att göra detta möjligt.

På vilket sätt kopplar de globala hållbarhetsutmaningarna till vårt kunskapsområde? Vilken roll har vår utbildning när det gäller att möta dessa utmaningar? Den här typen av frågor behöver diskuteras om vi vill att alla studenter ska få möjlighet att lära mer om hållbar utveckling. Högskolan Dalarna och Linnéuniversitetet har därför i samverkan utvecklat ett metodstöd för att främja och stödja integreringen av hållbar utvecklig i utbildningsprogram.

Metodstödet ger en introduktion till området lärande för hållbar utveckling och innehåller en uppsättning diskussionsfrågor att besvara. En del av genomförandet utgörs av en workshop tillsammans med alla kursansvariga i programmet. I materialet finns bland annat frågor om hur de globala hållbarhetsutmaningarna kopplar till utbildningens kunskapsområden, vilken grad av samordning och progression det finns mellan moment som adresserar hållbar utveckling samt om det finns läraktiviteter som främjar utvecklingen av så kallade nyckelkompetenser för hållbar utveckling. Utöver metodstöd och workshop kommer en verktygslåda med förslag på litteratur och goda exempel att tas fram.

Metodstöd: Hållbar utveckling i utbildning (pdf)

Under 2023 testades metodstödet i en pilot med sex utbildningsprogram och en utvärdering av piloten finns att läsa här (pdf).

 

Är du student eller lärare och tycker att ditt program borde delta i nästa omgång, våren 2024? Hör i så fall av dig till programansvarig för ditt program, eller direkt till Ioanna Farsari som kommer att fungera som workshopledare: ifa@du.se

Senast granskad:
Kontakt
Rådet för hållbar utveckling
Kontakt
Ioanna Farsari
Docent Turismvetenskap
Workshopledare
Senast granskad: