Kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling

För att ge verktyg och inspiration till att integrera hållbar utveckling i undervisningen finns två olika kurser för dig som är lärare vid Högskolan Dalarna.

Fyra lärare sitter och pratar i en soffa.

Högskolan Dalarna erbjuder sina lärare att gå kurs för att få en introduktion till lärande för hållbar utveckling. Två kurser finns tillgängliga och de anordnas båda av Snowflake Education. Kurserna beskrivs kort nedan, du kan läsa mer om kurserna på företagets webbsida. Genom samarbetet med Snowflake finns också tillgång till klassuppsättningar (upp till ca 40 studenter) av ett antal olika brädspel som är utvecklade för att användas i lärande för hållbar utveckling på högskolenivå.

Kurserna tar avstamp i teoribildningen kring lärande för hållbar utveckling och syftar till att ge praktiska verktyg och stöd för att utforma egna lärandeaktiviteter. Aktiviteterna kan vara sådana som introducerar hållbarhetsfrågor allmänt, som tränar nyckelkompetenser för hållbar utveckling eller som mer direkt kopplar hållbarhetsfrågor till det egna ämnesområdet. Här följer en kort beskrivning av kurserna:

Introduktion till lärande för hållbar utveckling – självstudiekurs

Kursen genomförs digitalt och i egen takt och består av inspelade föreläsningar och självreflektionsuppgifter. Omfattningen är ca 5-15 timmar. Anmäl dig till kursen här (ange ditt du.se-konto och rabattkoden HDA2324ESD för kostnadsfri tillgång).

Introduktion till lärande för hållbar utveckling - schemalagd

Denna kurs ger förutom föreläsningar och självstudier också tillfälle att träffa kollegor och diskutera olika utmaningar, samt möjlighet att få återkoppling på sina tankar och ta med sig detta till undervisningen. Omfattningen är ca 20-40 timmar. Kursen kan ges digitalt eller på campus beroende på förutsättningar och önskemål. Är du intresserad av att gå denna kurs, kontakta Anton Grenholm.

 

Senast granskad:
Kontakt
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Senast granskad: