Kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling

För att ge verktyg och inspiration till att integrera hållbar utveckling i undervisningen finns två olika kurser för dig som är lärare vid Högskolan Dalarna.

Fyra lärare sitter och pratar i en soffa.

Högskolan Dalarna erbjuder sina lärare kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Just nu finns två kurser tillgängliga, en schemalagd kurs som du läser tillsammans med andra lärare och en kortare självstudiekurs, båda beskrivs kort nedan. Kurserna anordnas genom ett samarbete med utbildningsföretaget Snowflake Education.

Teaching Sustainability in Higher Education – from Theory into Practice

Kursstart 14 februari 2024

Kursen tar avstamp i teoribildningen kring lärande för hållbar utveckling och syftar till att ge praktiska verktyg och stöd för att utforma egna lärandeaktiviteter. Det kan vara lärandeaktiviteter som introducerar hållbarhetsfrågor allmänt, som tränar nyckelkompetenser för hållbar utveckling eller som mer direkt kopplar hållbarhetsfrågor till det egna ämnesområdet. Kursen ger förutom föreläsningar och självstudier också tillfälle att träffa kollegor på Högskolan Dalarna och diskutera olika utmaningar, samt möjlighet att få återkoppling på sina tankar och ta med sig detta till undervisningen. Omfattningen är mellan 20-40 timmar. Allt kursmaterial är på engelska medan seminarier och annan kommunikation kan genomföras på svenska eller engelska beroroende på deltagarnas önskemål.

Kursdatum våren 2024:

  • 14 februari (campus), kl 10.40 - 12.40
  • 10 april (digitalt), kl 14.00 - 16.00
  • 27 maj (campus), kl 14.00 - 16.00

Läs mer om kursen (pdf)

Du anmäler dig till kursen genom ett e-post till Anton Grenholm, agr@du.se

Teaching Sustainability in Higher Education – from Theory into Practice (self-paced)

Kursen har ett liknande innehåll som den schemalagda kursen ovan men omfattningen är mindre, mellan 5-15 timmar. Kursen består av inspelade föreläsningar och självreflektionsuppgifter och den genomförs digitalt och i egen takt.

För kostnadsfri tillgång behöver du lägga till en rabattkod vid anmälan - för kod och instruktioner hör av dig till Anton Grenholm, agr@du.se 

Läs mer om kursen och anmäl dig här

 

Senast granskad:
Kontakt
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Senast granskad: