Brädspel och lärandepaket

Med hjälp av brädspel kan studenter närma sig hållbarhetsfrågorna på ett sätt som skapar engagemang och interaktion.

Studenter i ett klassrum som spelar brädspelet Dilemma.
Jon-Erik Dahlin

Att använda brädspel som lärandeverktyg kan vara ett bra sätt att närma sig det multidisciplinära ämnesområdet hållbar utveckling. Brädspel ger möjlighet att uppleva simulerade, komplexa situationer och ger studenter tillfälle att öva kritiskt tänkande, samarbete, förhandling, problemlösning och konkurrens. De brädspel du kan läsa om nedan är specifikt utvecklade för lärande för hållbar utveckling på högskolenivå.

Du som är lärare vid Högskolan Dalarna har tillgång till fem ”lärandepaket” där brädspel används. I varje lärandepaket ingår förberedelsematerial (inspelade föreläsningar, inlämningsuppgift), ett seminarium (som genomförs med brädspelet), uppföljningsuppgift samt lärarhandledning. Hela lärandepaketet är tänkt att motsvara cirka 0,5 högeskolepoäng, men materialet kan användas flexibelt, du kan ta bort delar eller lägga till eget material. Utbildningsmaterialet kan även användas fristående, utan brädspelet. Materialet tillhandahålls genom ett utbildningsföretag (Snowflake Education) och lärandepaketen har följande rubriker:

  • Perspektiv och värderingar
  • Konstruktiv debatt
  • Systemtänkande
  • Jordens klimat och klimatförändringar
  • Livscykeltänkande & cirkulär ekonomi

Läs mer om lärandepaketen (www.snowflakeeducation.com)

Läs mer om de olika spelen (www.snowflakeeducation.com)

Allt lärandematerial, både brädspelen och det digitala materialet, finns tillgängligt på både svenska och engelska. Om du är intresserad av att utforska materialet, prova brädspelen eller få ett demo-konto för plattformen med det digitala undervisningsmaterialet, kontakta i första hand Johan Heier (se under Kontakt).

 

Senast granskad:
Kontakt
Johan Heier
Universitetsadjunkt energi och miljöteknik
Anton Grenholm
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Senast granskad: