Högskolan Dalarna ny medlem i globalt lärandeforum för doktorander

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna är ny medlem i Global Challenges University Alliance (GCUA), som är ett nätverk för doktorander och doktorandhandledare. Nätverket består av universitet från hela världen med en gemensam vision om att bidra till hållbar och global utveckling, helt i linje med Agenda 2030.
Bild av två personer som heter Jörgen Elbe och Fatumo Osman.
Jörgen Elbe och Fatumo Osman, Högskolan Dalarna. Madelene Håll

Med många medlemsuniversitet över hela världen är utbyte av kunskap, forskning och erfarenheter centrala delar i Global Challenges University Alliance (GCUA 2030). Det är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som är initiativtagare och koordinerar GCUA 2030, vars syfte är att stärka doktoranders kunskap och intresse för hållbarhetsfrågor.

– Det är glädjande att vi nu är en del av GCUA 2030. Det är mycket tack vare vår erfarenhet av nätbaserat lärande som Sveriges lantbruksuniversitet har frågat oss att vara med, eftersom flera av aktiviteterna inom nätverket sker digitalt, säger Jörgen Elbe, prorektor och som i sällskap av Fatumo Osman representerar högskolan i nätverket.

GCUA 2030 arrangerar och samordnar aktiviteter med forskare och studenter för att tillsammans lära sig mer om hur man kan möta globala utmaningar. Det handlar om att ta fram aktiviteter som stärker doktorandernas kunskaper och samtidigt göra det möjligt för dem att etablera internationella kontakter.

– Framför allt är det viktigt att skapa goda möjligheter för våra doktorander att få internationella erfarenheter och kontakter. Som medlem i nätverket ger vi våra doktorander och deras handledare tillgång till ett tjugotal spännande universitet runt om i världen. Där kan de delta i aktiviteter som syftar till att stärka intresset för och kunskapen om hållbarhet, säger Fatumo Osman, docent i omvårdnad.

För högskolans del innebär det ytterligare möjligheter att bygga relationer med de andra medverkande universiteten.

– Som permanent medlem deltar vi också i nätverkets beslutande organ, ”General Assembly”. Det innebär att vi också har möjlighet att påverka nätverkets fortsatta utveckling. På sikt kan vi stärka vår internationalisering, vilket ligger helt i linje med högskolans strategi, säger Jörgen Elbe.

Redan idag arbetar högskolan med att stärka doktorandernas kunskap för hållbarhetsfrågor inom ordinarie kurser och att flera handledare är engagerade i frågorna. Doktoranderna kan också delta i RECAST (Research Collegium for the Advancement of Sustainability), som är högskolans forum och seminarieserie för forskare och doktorander som är intresserade av hållbarhet.

Om Global Challenges University Alliance (GCUA 2030).

  • Det övergripande målet med GCUA 2030 är att öka partnernas förmåga att bidra till Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling genom internationellt samarbete.
  • Nätverket finansieras av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) 2021–2023.
  • Ett viktigt mål är att förse nästa generation forskare, lärare och akademiska ledare med kunskap, verktyg och nätverk som kommer att stärka deras förmåga att arbeta över discipliner och bedriva forskning.

Läs mer om nätverket: GCUA 2030 | (slu.se)

Kontakt

Jörgen Elbe
Prorektor (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: