Fatumo Osman

Personlig presentation av Fatumo Osman

Docent
Institutionen för hälsa och välfärd
Med dr
Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor omvårdnad
Institutionen för hälsa och välfärd

Nämnder

Ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer