Farhana Borg

Personlig presentation av Farhana Borg

Universitetslektor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning
Docent pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

I grunden är jag legitimerad lärare för gymnasiet och grundskolans senare år. På Högskolan Dalarna jobbar jag med forskning, undervisning och samverkan. Jag undervisar på grund-, avancerad och forskarnivå samt handleder magister- och masteruppsatser liksom doktorsavhandlingar. 

Andra profilsidor

Råd

Rådet för hållbar utveckling

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av forskningsverksamheten
Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer