Farhana Borg

Personlig presentation av Farhana Borg

Docent pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Andra profilsidor

Råd

Rådet för hållbar utveckling

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer