Marie Elf

Personlig presentation av Marie Elf

Professor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd

Bakgrund

Jag är professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna vid avdelningen för omvårdnad. Jag har en position som utvecklingsansvarig för sjuksköterskeprogrammet. Jag är utbildad sjuksköterska, och har en doktorsexamen i arkitektur. Jag har arbetat i ett antal interdisciplinära akademiska miljöer såsom omvårdnad, arkitektur och hälso-och sjukvårdsforskning med fokus på arkitektur och dess inverkan på patientens hälsa och välbefinnande. Ända sedan jag doktorerade har jag ägnat mig åt forskning för att bidra till kunskap om den byggda miljön och dess inverkan på hälsa och välbefinnande hos äldre personer och patienter med stroke. Idag kombinerar jag mina kunskaper om omvårdnad och arkitektur i min forskning. Jag leder flera projekt med fokus på vård och rehabilitering hemma för personer med sviktande hälsa. Min forskning inkluderar personcentrerad vård, delaktighet och stöd för egenvård - alltid med en fråga om hur miljön ser ut och upplevs. Främjar eller hindrar den?

Undervisning

Jag undervisar i sjuksköterskeprogrammet, både på grundnivå och avancerad nivå samt forskrutbildningsnivå. Jag är examinator i ett flertal kurser inom sjuksköterskeprogrammet. Mina främsta insatser är handledning av examensarbeten och handledning av doktorander. 

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer