Lena Skoglund

Personlig presentation av Lena Skoglund

Universitetslektor biologi
Naturvetenskap Institutionen för lärarutbildning
Med dr
Naturvetenskap Institutionen för lärarutbildning

I min roll som forskare och lärare vid högskolan arbetar jag främst med frågor relaterade till undervisning om och lärande av naturvetenskap.

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Bakgrund

Jag tog min examen i molekylärbiologi vid Uppsala universitet år 2003. Därefter fortsatte jag med min forskarutbildning vid Uppsala universitet. I min doktorsavhandling Molecular mechanisms of frontotemporal dementia (2009) har jag undersökt familjer med ärftlig form av demens och undersökt de bakomliggande molekylära mekanismerna för sjukdomen. Jag har arbetat på Högskolan Dalarna sedan hösten år 2009 och har främst varit verksam som forskare inom naturvetenskapernas didaktik och lärare inom grundlärarprogrammet årskurs F-6. 

Undervisning

Jag undervisar på kurser i naturvetenskap och vetenskapsteori inom grundlärarprogrammet årkurs F-6. Jag handleder och examinerar även examensarbeten på grundlärarprogrammet med fokus mot naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Kursansvar

Forskning

Publikationer