Kurs GPG2E6

Examensarbete för grundlärarexamen inriktning F-3 del 1

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt forskningsområde och aktuella forskningsproblem
 • formulera en välgrundad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • självständigt presentera och problematisera tidigare forskningsresultat
 • välja relevant metod och teoretiskt ramverk för en planerad empirisk undersökning
 • beskriva och argumentera för kommande studies forskningsbakgrund, teori och metod i relation till syfte och frågeställningar
 • analysera och diskutera andra studenters examensarbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Sociala relationer, konflikter och makt i förskoleklass och grundskolan åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp, Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola, 15 hp och Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39KA
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt forskningsområde och aktuella forskningsproblem
 • formulera en välgrundad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • självständigt presentera och problematisera tidigare forskningsresultat
 • välja relevant metod och teoretiskt ramverk för en planerad empirisk undersökning
 • beskriva och argumentera för kommande studies forskningsbakgrund, teori och metod i relation till syfte och frågeställningar
 • analysera och diskutera andra studenters examensarbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Sociala relationer, konflikter och makt i förskoleklass och grundskolan åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp, Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola, 15 hp och Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3AEV
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig