Kurs GPG2E7

Examensarbete för grundlärarexamen inriktning 4-6 del 1

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt forskningsområde och aktuella forskningsproblem
 • formulera en välgrundad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • självständigt presentera och problematisera tidigare forskningsresultat
 • välja relevant metod och teoretiskt ramverk för en planerad empirisk undersökning
 • beskriva och argumentera för kommande studies forskningsbakgrund, teori och metod i relation till syfte och frågeställningar
 • analysera och diskutera andra studenters examensarbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp, Engelska för grundlärare åk 4-6, 1B, 15 hp och Svenska 2 för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GDW
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Lena Skoglund

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt forskningsområde och aktuella forskningsproblem
 • formulera en välgrundad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • självständigt presentera och problematisera tidigare forskningsresultat
 • välja relevant metod och teoretiskt ramverk för en planerad empirisk undersökning
 • beskriva och argumentera för kommande studies forskningsbakgrund, teori och metod i relation till syfte och frågeställningar
 • analysera och diskutera andra studenters examensarbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp, Engelska för grundlärare åk 4-6, 1B, 15 hp och Svenska 2 för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J5S
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Lena Skoglund