Personlig presentation av David Scott

Universitetslektor Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Publikationer