Personlig presentation av David Scott

Universitetslektor Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Bakgrund

David's academic background is broadly located within Cultural Geography. He has postgraduate qualifications from the University of Otago, New Zealand including a PhD in the mobilities of everyday life. 

Forskning

Publikationer