Personlig presentation av Monika Matevska Stier

Strateg för extern forskningsfinansiering
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet