Julie Skogs

Personlig presentation av Julie Skogs

Avdelningschef
Avdelningen för regionala studier Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor engelska
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Fil dr
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer