Julie Skogs

Personlig presentation av Julie Skogs

Universitetslektor engelska
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Fil dr
Engelska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Avdelningschef
Avdelningen för regionala studier Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Publikationer