Personlig presentation av Ravi Dar

Universitetsadjunkt företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle