Personlig presentation av Anna Anåker

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Som lektor i omvårdnad arbetar jag med forskning och utbildning kring den fysiska miljöns utformning och roll inom hälso- och sjukvården, samt klimatförändringarnas konsekvenser för hälsan och hur vården ska anpassas till ett förändrat klimat. 

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer